HISTORIE THE LABRADOR RETRIEVER CLUB

(Autor Jo Coulson. Tento text byl poprvé zveřejněn v publikaci the Labrador Retriever Club 1916-1991 ‘A Celebration of 75 Years)
 

The Labrador Retriever Club, dále jen LRC, byl založen 5. dubna 1916, na setkání, které se konalo v místnostech Ladies Kennel Association, Regent Street, London.


Na této valné hromadě byla přítomna skupina vlivných majitelů Labradorů, která byla zaměřena na ochranu dalšího rozvoje čistokrevného Labradora. Až do roku 1916 the Kennel Club povoloval registraci kříženců retrívrů pod plemenem, kterým si jeho majitel přál. Tato situace samozřejmě nebyla uspokojivá a vedla k mnoha problémům, zejména na výstavách.
Nejlépe lze situaci ilustrovat citací zprávy, převzaté z Our Dogs, 1932, která byla napsána R.Andertonem:
“Bylo to někdy kolem roku 1915, kdy velmi hezký dvouletý pes, Horton Max, získal několik prvenství na Crufts a byl mu udělen Certifikát. Při prozkoumání jeho rodokmenu bylo zjištěno, že jeho otcem byl čistokrevný Flatcoated Retrívr jménem Beechgrove Peter. V souladu s tehdy existujícími pravidly to bylo v pořádku a nikdo nemohl odporovat tomu, že Max je korektní a typický Labrador.
Bez jakékoliv zášti ke psu, nebo jeho populárnímu majiteli, většina ze zkušených chovatelů byla přesvědčena o tom, že takový stav je špatný. Proto byla svolána schůze, kam byli pozváni všichni, kdo se zajímali o Labradory.
Toto početné shromáždění odhlasovalo petici na Kennel Club, kde požadovali, aby nikdo jiný než Labradoři nesměl být vystavován v třídách Labradorů. A to prostou změnou v podmínkách pro registraci.”
The Kennel Club souhlasil s otevřením samostatného registru pro Labradory, což otevřelo cestu k pokračování šlechtění čistokrevného Labradora.


Ve světle této nové situace byla v dubnu 1916 svolána schůze a na ní byl založel The LRC - na ochranu zájmů plemene a následovného ustanovení a rozvoji Field Trialů.
Na první schůzi klubu se setkalo 9 chovatelů včetně slečny Quintin Dick (která se později stala Lornou, hraběnkou Howe). Slečna Dick byla zvolena za Tajemníka a Pokladníka klubu a první Výbor byl schválen.
Bylo rozhodnuto, že klub by měl být okamžitě registrován u Kennel Club a byl stanoven Členský poplatek ve výši 1 Guinea (£ 1.05).
Prvním Předsedou byl zvolen Arthur Holland-Hibbert (později Lord Knutsford) a Výbor, jehož členy byli Lord Chesterfield, Lord Lonsdale, Lord Vivian, Lord Harlech, Mr Burdett-Coutts, MP, Mr.R.Heaton a Mr.A.Nicho, se pustil do svého úkolu – budování základů moderního Labradora.
Byl vypracován Standart plemene, který byl následně přijat Kennel Clubem a který platil v nezměněné podobě až do roku 1950.
Aby klub podpořil zaměření chovatelů na Standart, byly stanoveny speciální ocenění pro “Nejlépe pracujícího čisto-krevného Labradora, který se nejvíce přibližuje Klubovému Standartu”
V průběhu dalších let odvedl Výbor za zřízení plemene mnoho tvrdé práce.
V listopadu 1916 bylo rozhodnuto o podmínce pro Klubové soutěže a ceny: “V případě, že je to vyžadováno, musí být předložen Průkaz původu, aby se prokázalo, že vítězovi rodiče a prarodiče byli Labradorští Retrívři”.
V roce 1920 byla opětovně vznesena otázka, co vlastně znamená Čisto-krevný Labrador? Bylo uvedeno, že rodiče a prarodiče musí být Labradoři a dále “že pes, registrovaný u Kennel Club, u něhož jeden z rodičů byl Flat, se nemůže účastnít Klubových výstav a akcí, ale jeho potomci, krytí Labradory, budou již mít tato práva”
Vliv Klubu na popularitu plemene lze ilustrovat také skutečností, že v roce 1912 bylo registrováno KC 281 Labradorů a v roce 1922 vzrostl počet na 916.


Klub finančně také podporoval využití a rozvoj plemene k práci v honitbě a to tak, že lovci byli až do roku 1920 osvobozeni od placení Členských poplatků a až do roku 1982 byly sníženy Členské poplatky pro lovce, kteří se účastnili Field Trialů. V roce 1919 bylo také na Zasedání Výboru odhlasováno, že majitelům těchto psů budou propláceny cestovní výdaje na zkoušky.
LRC se snažil o to, aby pracovní psi byli prezentování i na výstavách. Na Crufts a dalších výstavách byly udělovány speciální ceny, k jejichž získání musel majitel psa prokázat, že pes je využíván pracovně.
Také na tzv.Championship Shows byly udělovány speciální ceny pro BOB a BOS psy v majetku lovců.
Klub mimo jiné sehrál důležitou roli v rámci strategie KC ve věci kontroly vztekliny ve Spojeném Království po První světové válce, kdy si mnoho domů se vracejících vojaků vezlo s sebou psy, kteří museli projít karanténou.
V poslední době hraje LRC také velmi důležitou roli při sledování vývoje plemena, přičemž má pozitivní vliv na vymícení dědičných chorob prostřednictvím různých BVA/KC systémů. Onemocnění HD a PRA byly poprvé popsány v roce 1967 a v roce 1971 byli Členové vyzváni k tomu, aby začali pravidelně ročně vyšetřovat své jedince na tato oční onemocnění. Již v roce 1973 LRC zaslal na KC žádost o vytvoření hodnotícího schématu pro RTG snímky kyčlí.


V roce 1988, po smrti paní Joan Macan, LRC vydal Výroční publikaci Hip Score Records (pozn.výsledky vyšetření kyčlí). Paní Macan osobně evidovala výsledky BVA od roku 1981. Aby práce s výsledky pokračovala i po její smrti, byl na její počest založen Fond na financování pokračování sběru a publikovaní výsledků (The Joan Macan Memorial Fund). Výsledky nyní shromažďuje paní Winter.
V roce 1985 bylo rozhodnuto o finanční podpoře organizace Animal Health Trust Department of Ophthalmology, která umožnila Dr.Keith Barnettovi provádět výzkum dědičné katarakty v chovu. Do vydání tohoto textu bylo celkem věnováno 600 liber.
LRC pravidelně vydává pro členy klubu The Year Book (ročenku). Poprvé byla vydána v roce 1917 ve formě malé brožurky a obsahovala Klubová pravidla, Standart plemene a Seznam členů. Později začala obsahovat výsledky Field Trialů. V roce 1931 byl v Ročence zveřejněn článek od Lady Howe, vychvalující ctnosti Labradora jako Dual Purpose upotřebitelného plemene.
V podobné formě vycházela Ročenka až do roku 1959, kdy bylo rozhodnuto, že bude obsahovat také chovatelskou inzerci členů klubu a fotografie. Od té doby se stala Ročenka fenoménem a je i v dnešní době významnou publikací, která je vyhledávána a ceněna pro informace a detaily které obsahuje.
V roce 1922 LRC vydal svoji první specializovanou publikaci The Stud Book and Record of Field Trials For Retrievers 1899 to 1922. Informace do této vázané publikace shromáždili: Lord Chesterfield, Major Portal a paní Quintin Dick. Obsahovala kompletní detaily o Trialech, rozhodčích, vítězích, psech jejichž potomci vítězili, atd.a to pro Labradory, Flety. Goldeny a jejich krížence.
V roce 1949 vydal LRC svůj druhý ''Stud Book and Record of Field Trials". - už mnohem obsáhlejší a podrobnější, sestavil jej pan C.Mackay Sanderson. Jednalo se o kompletní seznam vítězů Field Trialů a výstav z let 1919 až 1948. Publikace obsahovala take Americké a Indické vítěze a rodokmeny všech plemen retrívrů. Celkem 180 stran informací a podrobností, které měly nevyčíslitelnou hodnotu pro chov a rozvoj plemene. Bylo vydáno celkem 500 výtisků za 285 Liber a byly prodány členům klubu a take nečlenům po celém světě. Velké množství bylo zasláno do Austrálie a Spojených států, kde byly prodávány prostřednictvím tamních klubů.
Po roce 1949 bylo již vydání tak detailní a rozsáhlé publikace, vzhledem k nárustu zapsaných jedinců, nemožné.
Počet členů klubu v průběhu let postupně narůstal. Po prvním roce, kdy byly noví členové přijímání jen na základě “pozvánky”, jich bylo 129. V průběhu 20.let toto číslo narůstalo, mimo jiné o členy Mr.Vincent Routledge (1921), Major Radclyffe (1923), Major a Mrs.Wormald (1928). Ve 30.letech pak přibyla další známá jména jako Mrs.Broadley, Mrs.Radclyffe, Mrs.Heywood-Lonsdale a Mr.Gilliat.
V roce 1936 měl klub již 281 členů. Po skončení 2.Světové války přibyli mimo jiné Mrs.Roslin-Williams, J.Hart, Sr (Landyke), Dr.Acheson (Ballyduff) a Mrs.McPherson (Braeroy).


V roce 1960 s 345 členy se počet členů začal postupně zvyšovat a to tak, že období dalších 30.let přibylo dalších vice než 400 členů, což znamenalo v roce 1980 737 členů klubu.
Klub vstoupil do nové éry popularity v roce 1981, kdy významný dopad na počet členů mělo rozhodnutí o prezentaci klubu na Crufts. Na stánku klubu se tak potencionální členové dozvěděli o jeho existence a aktivitách a také se přesvědčili o kvalitě jeho Year Books (Ročenek).
V roce 1985 se počet členů zdvojnásobil až na 1350 a mnoho z nich bylo ze zahraničí.
V roce 1990 měl klub 2000 členů, z 25 zemí světa. De fakto bylo 400 členů klubu ze zahraničí a jeho členové tak pokrývali každou zemi, kde je plemeno Labrador registrováno a uznáváno.
V průběhu let ve Výboře LRC pracovalo mnoho významných osobností ze světa tzn.Gundog psů jako jsou:
Mr.V.Routledge, Lord Rank, Mr.HS, Lloyd, Mr.C.Riviere, Mr.J.Kent, Mr.E.Winter, Mr.R MacDonald, Mr.LC.James, Mr.H.Taylor, Mr.J.Hart, Mr.F.Wrigley, Mrs.Docking, Mrs Radclyffe a Mr.F.Warner Hill.
Dnes se Výbor skládá z osobností, které ve světě Labradorů znamenají mnoho. Prezident Mr.B.Death; Vice-Prezident Mrs.G.Broadley; Sekretář a Pokladník Mrs.J.Coulson; Výstavní Sekretář Mr.D.Coulson; Field Trial Sekretář Cdr.H.Faulkner; Year Book Editor, Mrs , M Floyd; a Členů Výboru Mr.G.Routledge, Mr.G.Jenkin, Capt.P.Hazlehurst, Lt Cdr P.Whitehead, Dr.P.Dick, Mr.L.Kinsella, Mrs.M.Kinsella, Mrs.P.Rae , Mrs.S.Scales, Mrs.M.Beattie-Scott, Mrs.M.Barrenger and Mrs.J Richardson, kteří jsou nejlepšími odborníky ve svém oboru jako rozhodčí Championship show (výstav), rozhodčí Field Trialů a chovatelé.
LRC je štastný, že má k dispozici odborné znalosti těchto lidí a jejich dloholeté zkušenosti tak využívá jak pro Klub samotný, tak pro plemeno. Spolu s  nimi tak musí mít oba skvělou budoucnost.
 
 
Zdroj: web site of LRC
 
DODATEK:
Patronem Klubu je Její Výsost Britská Královna
 
AKTUÁLNÍ VÝBOR KLUBU:
President: His Grace The Duke of Wellington, KG, LVO, OBE, MC, DL
Chairman (Předseda): Mrs Robin Wise
Vice Chairman and Show Manager: (Místo-Předseda a Výstavní man.) Mr Richard Stafford
Hon Secretary (Sekretář): Mr Arwyn Ellis
Hon Treasurer (Pokladník): Mr Brian Hill
Hon Field Trial Secretary (Sekretář pro F.Trial): Mr Terry K Bailey
Hon Membership Secretary (Matrikář): Mrs Jackie Edgar
Hon Year Book Editor: Miss Anne Johnson
Cup Steward: Mrs Erica Jayes
Puppy Register: Mrs Heather Wiles-Fone
General Committee (Generální Výbor)
Mr Terry K Bailey, Mrs Mary Barrenger, Mrs Heather Bradley , Mr David Coode, Mrs Erica Jayes, Miss Anne Johnson, Mr Chris Mills, Mrs Lynne Minchella, Mr Richard Stafford, Mr Alan Thornton, Mrs Joy Venturi-Rose, Mrs Heather Wiles-Fone
 
ČESTNÍ DOŽIVOTNÍ ČLENOVÉ KLUBU:
 
Dr KC Barnett OBE MA PhD BSc FRCVS
Captain H Birkbeck*
Mr D Coulson
Mrs J Coulson
Mr B Death*
Mrs M Davies
Mr V Davies
Captain CP Hazelhurst
Mr GAO Jenkin
Mrs M Kinsella*
Mrs P Rae
Lieutenant Commander P Whitehead
Dr M Willis BSc, PhD
Miss M Winter*
* již nežijící
 
ČLENSKÉ POPLATKY:
 
Single Membership (členství pro 1 osobu): £8.00
UK Joint Membership (“rodinné” členství): £10.00
CIZINCI – poplatek zahrnuje poštovné:
Single Membership: £12.00
Joint Membership: £15.00
 
Pro Zpravodaj RK-CZ přeložila a doplnila Gabriela Lahodová


ČLÁNEK SMÍ BÝT KOPÍROVÁN A PUBLIKOVÁN POUZE SE SOUHLASEM AUTORA A PŘEKLADATELE!
 

 

 

 

 

 

 

copyright FORTUNATE