Co vlastně ZNAMENAJÍ ÚDAJE PRA neg. A OPTIGEN A, B, c?
 

Plemeno Labrador Retriever je bohužel jedním z plemen, které je predisponované k onemocněním očí. Mezi nejčastější patří: PRA (Progresivní Retinální Atrofie), Katarakta (CAT)a Retinální Dysplasie (RD). Každý jedinec používaný v chovu by měl jednou ročně absolvovat u ophthalmologisty vyšetření na tyto choroby.

1.vyšetření je nutné opakovat každý rok, protože se tato onemocnění mohou u jedince objevit kdykoliv v průběhu života. U vyšetření se pak uvádí datum – např.PRA/CAT neg.5/2006.

2.vyšetření vypovídá o stavu onemocnění v den vyšetření. Údaj o negativním vyšetření tedy neznamená, že pes nemůže onemocněním trpět v budoucnu nebo že není jeho přenašečem!

3.u labradorů se PRA objevuje většinou až v dospělém věku psa, často až po osmém roce života (stejně tak např.u Golden Retrieverů, Německých Ovčáků, atd.). Existují ale také případy, kdy se PRA objevilo u labradorů již ve štěněčím věku!

Jedinou metodou, jejíž výsledek vypovídá nejenom o momentálním stavu, ale také o možnosti budoucího onemocnění a hlavně o možnosti přenosu na další generace je genetický test DNA v americké laboratoři OptiGen.

Tato metoda je schopná určit se 100% jistotou nejen jedince postižené, kteří později onemocní a oslepnou, ale také přenašeče, kteří nikdy sami neonemocní, ale při nevhodném spojení s jedincem, který je také přenašečem dají nemocná štěňata. Tato genetická metoda má pro chov velký význam – výhodou je, že třeba hned po narození se dá zjistit, jak na tom zvíře je a výsledek je celoživotní.

Psi vyšetření metodou OptiGen se dělí na následující skupiny:

A – zdraví psi bez genu pro přenos PRA

B – zdraví psi s genem pro přenos PRA (psi této skupiny nikdy sami neonemocní, ale při nevhodném spojení s přenašečem dají postižená štěňata).

C – psi nemocní (časem onemocní a oslepnou) – tento jedinec je nejen nemocný, ale je to zároveň také přenašeč.

Protože je dobře znám přenos onemocnění, lze se v případě vhodného páření jedinců projevům onemocnění u potomků vyhnout. Předpokladem ovšem zůstává, aby byli vyšetřeni oba jedinci – tedy pes i fena. Pouze psi, jejichž rodiče byli testováni metodou OptiGen a vyhodnoceni jako A nemusí být testováni, jelikož zdraví rodiče nikdy nedají nemocného potomka či přenašeče.

Při znalosti výsledků rodičů můžeme v níže uvedené tabulce vyčíst výskyt onemocnění u potomků.

 

 

Využití výsledků testu OptiGen prcd v chovu

Genotyp

Riziková skupina

Význam pro chov

Riziko prcd onemocnění

Homozygot Normal

Normal/Clear (A)

Může být spojen s jakýmkoliv jedincem, extrémně nízké riziko produkování postižených jedinců

Extrémně nízké

Heterozygot

Carrier (přenašeč, B)

Může být spojen jen s jedincem Normal/Clear kvůli ostranění rizika produkce postižených jedinců.

Extrémně nízké

Homozygot Mutant

Affected (C)

Může být spojen jen s jedincem Normal/Clear kvůli ostranění rizika produkce postižených jedinců.

Velmi vysoké

 

Co to vlastně PRA je a jak se projevuje:

Jde o onemocnění oční sítnice, kdy dochází k postupnému odumírání buněk (které nejsou dostatečně zásobeny živinami z cévní pleteně), vystýlajících oční bulvu a odpovědných za příjem světelných paprsků.

První klinické příznaky progresivní retinální atrofie jsou majitelem pozorovány za šera a v době snížené viditelnosti. Pes se hůře orientuje, naráží do překážek, zornice psa je široce rozevřená i při přímém dopadu světla do oka psa (při fotografování psovi výrazně svítí oči), zhoršuje se i periferní vidění psa. Poslední fáze je zakalení čočky, což ještě více znemožní transparenci světelných paprsků sítnicí a onemocnění končí ztrátou zraku. Terapie PRA neexistuje, proto jedinou cestou je kontrola populace s preferencí klinicky i geneticky zdravých zvířat.

Statistické výsledky k 1.červnu 2005 (zdroj OptiGen):

76% testovaných labradorů má výsledek Normal/Clear – výsledek Optigen A

21% jsou přenašeči – výsledek Optigen B

3% jsou nemocní jedinci – výsledek Optigen C

VÝSLEDEK VE FORMĚ "OPIGEN" JE MOŽNÉ POUŽÍVAT JEN V PŘÍPADĚ, ŽE TEST BYL VYHODNOCEN V LABORATOŘÍCH V USA.  V PŘÍPADĚ, ŽE CHOVATEL UVÁDÍ VÝSLEDEK TOUTO FORMOU A NEMÁ JEJ CERTIFIKOVÁN OPTIGENEM, PORUŠUJE LICENČNÍ PRÁVA A VYSTAVUJE SE RIZIKU POSTIHU!

PROTOŽE SE V ČESKÉ REPUBLICE VYSKYTL PŘÍPAD FALŠOVÁNÍ VÝSLEDKU Z USA, POŽADUJTE VŽDY K NAHLÉDNUTÍ ORIGINÁL CERTIFIKÁTU !!!

Bohužel neexistuje DB psů, kteří vyšetřením prošli.

Optigen test však nedokáže zcela zastoupit každoroční vyšetření očí, protože testuje jen jedno z mnoha dědičných onemocnění. Proto dokud nebudou k dispozici genetické testy pro všechna tato onemocnění, mělo by se vyšetření očí u chovných zvířat každý rok opakovat i pokud je proveden Optigen test na PRA.

 

autor Gabriela Lahodová

 

Použité zdroje: Marie Bušinová, Onemocnění očí u tollerů - progresivní retinální atrofie (PRA)

OptiGen®, LLC

Důležité odkazy: Canine Eye Registration Foundation http://www.vmdb.org/cerf.html

Optigen http://www.optigen.com

 

NEKOPÍRUJTE TENTO TEXT NA JINÉ WEBOVÉ STÁNKY BEZ SOUHLASU!

 

 

 

 

 

 

 

copyright FORTUNATE