ARCHIV 2005-2006

Prosinec / December 2007

Štedrý Den / Christmas Eve

 

 

:: Další fotky najdete zde / More pictures ::

Co se děje když Tracy je na honu a Trendy hlídá děti...

What happens when dad is watching the kids...

:: Další fotky najdete zde / More pictures ::

Gilli a Trendy

 

Listopad / November 2007

Hon Nemčičky

Podzimní dovolená, Valašsko / Autumn holidays

:: Další fotky najdete zde / More pictures ::

Říjen / October 2007

:: Další fotky najdete zde / More pictures ::

Září / September 2007

Rumunsko, Transilvánie / Romania - Rimetea, Sighisoara

:: Další fotky najdete zde / More pictures ::

Srpen / August 2007

Innsbruck (Austria), okolí vesničky Haggen

 

:: Další fotky najdete zde / More pictures ::

Červenec / July 2007

Květen / May 2007

Lužnice

:: další fotky / more pictures ::

Duben / April 2007

Zahrada

:: další fotky / more pictures ::

Mohelenská hadcová step

 :: Další fotky / More pictures ::

Únor / February

Skanzen Veselý Kopec

 

Leden / January

 

pokud se vám líbí mÉ fotky, další najdete na této adrese / if you like my pictures, YOU ARE WELCOME IN MY web gallery:

FORTUNATE

 

Autorská práva

Obsah těchto stránek včetně všech obrázků podléhá platným zákonům o autorských právech. Všechny materiály jsou určeny pouze k prohlížení. Není povoleno pořizovat si žádné kopie, vyjma kopií určených k soukromým účelům. "Soukromými účely" se rozumí nekomerční, domácí použití jednotlivcem zahrnující pořízení maximálně jedné kopie každého digitálního obrázku.

(c) webmaster: G.Lahodová 2002-2006

 

 

 

 

 Webset  by © KissDesign Website