CACIB TRENČÍN (SK), 24.1.2004

 

 ASTY Z LESNEJ PRI DUNAJI V1, CAC, CACIB, BOB

(Aton spod Veterného Mlyna x Innet Večná Láska)

ASHLEY CHASELAND´ S  V1, CAJC

(Power Chocolate x Fairywood´s Yvana)

              BRED BLACK ALLEGIANCE V2, r.CAC     +        ROSS SUN IN THEIR EYES V1, CAC        

(Royal Standart Tankaram x Amanda Black Audria)       (Don Carlos x Daya Draco Minor)                   

ETERNAL TREASURE TANKARAM Výborný 2

(Birchbrook Paddington Bear x Romantic Love Tankaram)

 

ALAIN FABIEN LITTLE BUBBLE, VD 

(Roll a Taco of Tintagel Winds x Kelly Sun in Their Eyes)

ARGO ICEBERG WATER, V4

(Rocheby Smokescreen x Kokarda z Vlčích Luk)

 

LAB TREASURE´ S ENZO, V2  

(Lab Treasure´s Born to be Wild x Lab Treasure´s Alway on my Mind)                   

 

CAVALIER VIA BRUNENSIS V3

(Royal Standart Tankaram x Agnes Mounth Denali)

 

ATTIKONAK PANSY POTTERIES V1, CAC + UPWARD STAR TANKARAM  CAC             

                        (Mementos Lambert x Attikonak Knock Your Socks Off)  (Rocheby Suttonpark Sargeant Pepper x Trendmaker´s Treasure)              

FIRST LADY ALDAMITY V3

(Master of Chocolate du T.M. x Midnight Sun Choco Beauty)

UTTERLY EASTER OF TINTAGEL WINDS V1, CAJC  

(Othamcourt Rue of Colinwood x Shocking Pink of T.W.)

 TREASURE OF TINTAGEL WINDS, V3 

(Mackintosh of T.W. x Oh to be in England of T.W.)

 WHISPERING BELL HEATHER´ S FLEURIE V6

(Master of Chocolate du Taillis Madame x Saraphien´s Good Vibrations)

CACIB TRENČÍN  
24.1.2004  
Rozhodčí: Štefan Jagega (SK)  
Psi třída dorostu 3
Ali Gelb Leben N
Roll a Taco of Tintangel Winds x Hexa Biely Agát  
chov. Krošlák J., maj. Marušicová I.  
Mysterious Tankaram VN
Lab treasure´s Born To Be Wild x Anyan of Great Pleasure  
chov. Nosek J.MVDr., maj. Procházka R.  
Mystery of Tankaram VN
Lab treasure´s Born To Be Wild x Anyan of Great Pleasure  
chov. Nosek J.MVDr., maj. Procházka R.  
Psi třída mladých 6
Ashley Chaseland´s  V1, CAJC
ICH. Power Chocolate x Ch. Fairywood´s Yvana  
chov.+maj. Vítková I.  
Eternal Treasure Tankaram V2
Birchbrook Paddington Bear x Romantic Love Tankaram  
chov. +maj. Nosek J., MVDr.  
Cavalier Via Brunensis V3
Royal Standard Tankaram x Agnes Mounth Denali  
chov. Linduška L., maj. Lipovský L.  
Unique-Taco Sun in Their Eyes V4
Roll a Taco of Tintangel Winds x Claudie z Medvediska  
chov.V.Valentová, maj.M.Fapšová  
Alain Fabien Little Bubble VD
Roll a Taco of Tintagel Winds x Kelly Sun in their Eyes  
Colin zo Sľňavy VD
Royal Standart Tankaram x agáta Audria  
Psi Mezitřída 5
Diamond Tankaram V1, CAC
Unforgettable Tankaram x Dia z Trčkovských lesů  
chov. + maj. Nosek J., MVDr.  
Bennet Zlatý déšť V2, res CAC
ICH. Rocheby Smokescreen x Dája Trávník Jarošov  
chov. Šubíková D., Ing. , maj. Junaštíková M.  
Believe In Love Tankaram VD
Birchbrook Paddington Bear x Betty ze Sytovska  
chov. Čerešňáková E. MVDr. , maj. Oravová I.  
Clark minortus VD
Sam Master x Bestia Sen Sibyl  
Deny Nisus VD
Bruno Sen Sibyl x Ajda Nisus  
Psi třída otevřená 5
Asty z Lesnej při Dunaji V1, CAC, CACIB, BOB
Aton Spod Veterného mlyna x Innet Večná láska  
chov. Musková B., maj. Pechová Zuzana  
Lab Treasure´s Enzo V2, r.CAC
Lab Treasure´s Born To Be Wild x Lab Treasure´s Always On My Mind  
chov. Tunby L., maj. Boxanová E.  
Samson Du Taillis Madame V3
Achnagairn Highland Chief x French Melodie V.´T. Meijelicht  
chov. Landron R., maj. Valentová V.  
Argo Iceberg Water V4
Rocheby Smokescreen x Kokarda z Vlčích Luk  
chov.D.Vasiliak, maj.M.Školiak  
Agir z Proutku VD
Cedrik Draco Minor x Dona od Pláňat  
Psi třída pracovní 2
Ross Sun In Their Eyes V1, CAC
Don Carlos x Daya Draco Minor  
chov. + maj. Valentová V.  
Bred Black Allegiance V2, res. CAC
Royal Standard Tankaram x Amanda Black Audria  
chov. Szabó P., maj. Janovská I. Ing.  
Psi třída šampionů 1
Vitality of Tankaram V1, CAC, r.CACIB
Birchbrook Paddington Bear x Paradise Pearl Tankaram  
chov. Nosek J.MVDr., maj. Fialová M.+Čerešňáková E. MVDr.  
Feny třída dorostu 2
Abigail Z keltského hrádku N
Bruno Sen Sibyl x Maja Z vlčí stepi  
chov. Hatalová S., maj. Púčiková P.  
Bianka Black Bellus Margo VN
Tsarodej Snowsorm x ICH. Easy Black Od himalájského cedru  
chov. Singerová H., maj. Junaštíková M.  
Feny třída mladých 4
Utterly Easter Of Tintangel Winds V1, CAJC
Othamcourt Rue of Colinwood x Shopping Pink of Tintangel Winds  
chov. Leith-Ross + Juge, maj. Valentová + Leith-Ross  
Una Sun In Their Eyes V2
Roll A Taco of Tintangel Winds x Claudie z Medvediska  
chov. Valentová V., maj. Dudová S + Valentová V.  
Treasure of Tintangel Winds V3
Mackintosh of Tintangel Winds x Oh To Be In England of Tintangel Winds  
chov. Leith-Ross+Juge, maj. Lahodová G.  
Angie zo Žľtavských Lúk VD
Roll a Taco of Tintagel Winds x Solium Iris  
Feny mezitřída 4
Rose Sun In Their Eyes V1, CAC, CACIB, BOB
Don Carlos x Daya Draco Minor  
chov. Valentová V., maj. Bartošová D. MVDr.  
Ceisy Při starom platane V2
Promissing Power Tankaram x Alliana Při starom platane  
chov. Jurák M., maj. Prnová E. Ing.  
Bordy-Blithe Yellow Queen V3
ICH. Olé x Clea Draco Minor  
Deina pri Starom Platane VD
Dasty pod Chosňom x Achtína z Klajboviska  
Feny třída otevřená 11
Innet Večná láska V1, CAC, r.CACIB
Ich. Cedrik Draco Minor x Claudie Z medvediska  
chov. Valentová V., maj. Musková B.  
Priscila Sun In Their Eyes V2, res. CAC
Aton Spod veterného mlyna x Claudie Z medvediska  
chov. Valentová V., maj. Kaiser L.  
First Lady Aldamity V3
Master of Chocolate Du Taillis Madame x Midnight Sun Choco Beauty  
chov. Bartošová D.MVDr., maj. Paluška V.+Bartošová D.  
Ajsa z Lesnej pri Dunaji V4
Aton spod Veterného Mlyna x Innet Večná Láska  
chov.+maj.B.Musková  
Fany od Crvenog Barona V5
Lawnwood´s Legend x Caska od Crvenog Barona  
chov.Ž.Žilnik, maj.S.Dudová  
Whispering Bell Heather´s Fleurie V6
Master of Chocolate Du Taillis Madame x Saraphien´s Good Vibration  
chov. Van Rossen S., maj. Protivánková B.  
Christi z Muchovy Boudy VD
Favourite Boy Draco Minor x Candy od Himalájského Cedru  
Cora pri Starom Platane VD
Promising Power Tankaram x Alliana pri Starom Platane  
Dora z Bouškova Dvora VD
Rocheby Smokescreen x Greta z Pěnenských Luk  
Oli Sun in their Eyes VD
Rijan Rangers Email x Yes Kibo-Kirongo Zandale  
Feny třída pracovní 3
Attikonak Pansy Potteries V1, CAC
Mementos Lambert x Attikonak Knock Your Sock Off  
chov. Gunilla Ek, maj. Bartošová D. MVDr.  
Jena Biely agát  V2, res. CAC
Yellow Boy Bird Hunter x Orina Biely Agát  
chov. Janega Š., maj. Mucha R.  
Gorina Z volarských lesů VD
Alwin Chyšská buš x Dioné Z královské cesty  
chov. Štimová I., maj. Šancová M.  
Feny třída šampionů 1
Ch. Upward Star Tankaram V1, CAC
Rocheby Suttonpark Sargeant Pepper x Trendmakers Treasure  
chov. Nosek J.MVDr., maj. Fialová M. + Čerešňáková E.