CAC OSTRAVA (CZ), 8.4.2006, Z.Antonovič (CZ)

Psi třída dorostu / Puppy Class Dog 3
Baddy Black Benjamínek VN3
Adam Chiara Golden x Demi od Kladinských Lip
chov.M.Junaštíková, maj.J.Kadlčková
Call Me Cinder Chaseland´s  VN1
Fogel Hlara East Chester x Fairywood´s Tara
chov.I.Vítková, maj.P.Sonnenschein
Zalvo z Vlčích Luk VN2
Tsarodej Kilykeen x Verunka z Vlčích Luk
chov.J.Kubeš, maj.R.Hložek
Psi třída mladých / Young Class Dog 5
Attikonak Q One for Two V1, CAJC, BOB, BOG
Waterbrook Wild Smoke x Attikonak Queen´s English
chov.G.Ek, maj.G.Ek + D.Bartošová

Collin z Kolovratských Luk VD
Trendsetter of Tintagel Winds x Attika z Kaštanové Aleje
chov.A.Dryksiak, maj.T.Kušnier
Enji Via Brunensis V3
My Faith Tankaram x Cindy od Kladinských Lip
chov.L.Linduška, maj.J.Hanák
Excellent Royal Standart V2
My Faith Tankaram x Upward Star Tankaram
chov.M.Fialová, maj.J.Janěvová
Vagabound od Himalájského Cedru VD
Rocheby Smokescreen x Orchidey od Himalájského Cedru
chov.M.Dočekalová, maj.Vašková + Javoříková
Psi mezitřída / Intermediate Class Dog 5
Ald Lady Alison VD
O´Sofinas Play the Game x Gina z Kostelce u Jihlavy
chov.G.Jarošová, maj.H.Mokrošová
D´Jerry Doo Tetřeví Dvůr V4
Logan x Whispering Bell Heather´s Fleurie
chov.a maj.B.Protivánková

Eddie od Jaloviska V1, CAC
Diamond of Tankaram x Ticki
chov.J.Dohnálek, maj.R.Šťastná
Chauni Churchill Kelečský Poklad V3
Vitality of Tankaram x Arlet Alexis Kelečský Poklad
chov.S.Sehnalíková, maj.M.Incédi
United Kingdom Tankaram V2, r.CAC
Royal Standart Tankaram x Follies Polly Thepistol
chov.J.Nosek, maj.J.Janěvová
Psi třída otevřená / Open Class Dog 4
Carromer´s Huricane Joe VD
Carromer´s Huricane x Tissalian Mattisse By Carromer
chov.C.Reynolds, maj.P.Pražan
Clark z Krásného Pole V1 bez titulu
Rocheby Smokescreen x Lenny Little Rose
chov.M.Kondé, maj.D.Folvarczny
Krispike Misty Mustard VD
Kenmillone Donny x Bradam Megan
chov.Carter Y., maj.L.Bílková
Zoko z Vlčích Luk V2 bez titulu
Strongline´s Original x Falcarie z Vlčí Stepi
chov.J.Kubeš, maj.J.Pavlík
Psi třída pracovní / Working Class Dog 4
Argo Bohemian Jewel V2, r.CAC
Royal Standart Tankaram x Ambra od Staré Plovárny
chov.T.Kocour, maj.Sečovy

Brise Gelb Leben V4
Roll a Taco of Tintagel Winds x Hega Biely Agát
chov.J.Krošlák, maj.M.Junaštíková
Dustin Duncan Tetřeví Dvůr V1, CAC
Logan x Whispering Bell Heather´s Fleurie
chov.B.Protivánková, maj.J.a M.Planí
Ziggi Choco z Trojánku V3
Adolf of Brownbank Cottage x Kelby´s Adinachoco
chov.J.Soukup, maj.O.Král
Psi třída vítězů / Winner Class Dog 2
Rising Sun Tankaram V1, CAC, Národní vítěz
Lab Treasure´s Born to be Wild x Believe in Love Tankaram
chov.J.Nosek, maj.J.Jelínek
Trendsetter of Tintagel Winds V2, r.CAC
Carpenny Catch Pole x On the Road Again of Tintagel Winds
chov.K.a F.Leith-Ross, maj. G.Lahodová
 
Feny třída dorostu / Puppy Class Bitch 1
Diana Sarblet VN
Vitality of Tankaram x Cessy Malabret
chov.V.Videcká, maj.J.Pavlík
Feny třída mladých / Young Class Bitch 7
Aldamity Keep on Moving V1, CAJC
Poolstead Part and Parcel x Attikonak Pansy Potteries
chov.a maj.D.Bartošová
Ariska Black Benjamínek V2
O´Sofinas Play the Game x Demi od Kladinských Lip
chov.a maj.M.Junaštíková
Arlet Black Benjamínek V
O´Sofinas Play the Game x Demi od Kladinských Lip
chov.M.Junaštíková, maj.J.Milotová
Brackie Lady Alison VD
O´Sofinas Play the Game x Gina z Kostelce u Jihlavy
chov.G.Jarošová, maj.j.Bálek
Enigma Royal Standart V4
My Faith Tankaram x Upward Star Tankaram
chov.M.Fialová, maj.J.Jelínek
Laura Falmarka V
Rocheby Union Jack x Axa Gasko Prim
chov.R.Javoříková, maj.T.Kuča
Vesna Frost od Prokopa V3
Tsarodej Taylor Made x Idda od Sv.Prokopa
chov.J.Mráz, maj.M.Procházka
Feny mezitřída / Intermediate Class Bitch 4
Aldamity Keep in Touch V3
Poolstead Part and Parcel x Attikonak Pansy Potteries
chov.a maj.D.Bartošová
Dual Purpose Royal Standart V1, CAC
O´Sofinas Play the Game x Upward Star Tankaram
chov.M.Fialová, maj.M.Bárta
Dudu Destiny Tetřeví Dvůr V2, r.CAC
Logan x Whispering Bell Heather´s Fleurie
chov.a maj.B.Protivánová
Cherry z Kaštanové Aleje V4
Trendsetter of Tintagel Winds x Cilka z Kaštanové Aleje
chov.E.Boxanová, maj.Y.Táborská
Feny třída otevřená / Open Class Bitch 8
Aerin Harmony Line V1, CAC
Royal Standart Tankaram x Ráchel Bri-Col Black and White
chov.J.Janěvová, maj.M.Gazárek
Angie z Kolovratských Luk V
Rocheby Smokescreen x Attika z Kaštanové Aleje
chov.A.Dryksiak, maj.P.Obrusník
Anita z Rožnovského Údolí V
Queen´s Hunter Rescator x Barbara Regent Plus
chov.R.Kelnar x J.Škandera
Bessy od Zeleného Smrku VD
Arny Larier x Justicia od Himalájského Cedru
chov.J.Mach, maj.B.Navrátil
Dita od Zeleného Smrku VD
Arny Larier x Dona od Klárky
chov.J.Mach, maj.B.Navrátil
Opium od Himalájského Cedru V3
Cliff Hanger od Zampano x Ravone Yellow Rosie at Rocheby
chov.M.Dočekalová, maj.D.Gotzová
Rendy ze Zámek Ribry V2, r.CAC
Dodi od Újezdského Dvora x Diana ze Zámek Ribry
chov.J.Haltuf, maj.M.Vápeníková
X´Black Jambi Sun in their Eyes V4
Cambemer Kavanagh x Jambi Sun in their Eyes
chov.V.Valentová, maj.Veselá + Košulič + Valentová
Feny třída pracovní / Working Class Bitch 2
Christmas Star Sable Blues V2, r.CAC
Applejack´s Hello Honky Tonk x Zia Golden Erinor
chov.L.Malíková, maj.Veselá + Košulič
Joan Jet Aldamity V1, CAC, Národní vítěz
Farbourne´s Dutch Marine x Midnight Sun Choco Beauty
chov.D.Bartošová, maj.M.Kovalančíková
Feny třída vítězů / Winner Class Bitch 2
Charway Old Silk  V2, r.CAC
Rocheby Old Smokey x Charway Ballycora 
chov.J.Pritchard, maj.D.Goztová
Treasure of Tintagel Winds V1, CAC
Mackintosh of Tintagel Winds x Oh To Be In England of Tintagel Winds
chov.F.a K.Leith-Ross, maj.G.Lahodová  

celkem LR 47
 

 

 

 

 

 

(c) webmaster: G.Lahodová 2002-2006